Nieuws

Woonfoyers in de buurt

  • Utrecht
  • Noord-Holland
  • Zuid-Holland
  • Noord-Brabant
  • Limburg
  • Zeeland

Actueel

Samenwerking Baanplus en Support & Co

Woonfoyers Nederland is continue op zoek naar partners die een bijdrage kunnen leveren in de begeleiding van jongeren en jongvolwassen. Dat kan op allerlei gebieden zijn. Voor het vinden van een dagbesteding van onze bewoners zijn wij een samenwerking aangegaan met Baanplus en Support & Co.

Beide organisaties zijn er op gericht om mensen met een een persoonsgebonden budget of AWBZ-indicatie te helpen bij het vinden van een dagbesteding. Baanplus verzorgt professionele maatwerktrajecten die gericht zijn op werktoeleiding, werkhervatting of werkbehoud. De werkwijze van Baanplus kenmerkt zich, net als bij Woonfoyers Nederland, door intensieve individuele begeleiding waardoor zij goed in staat zijn om zichtbaar te maken op welk werkniveau iemand zit en wat het maximaal haalbare is. 

Support & Co biedt een serieus alternatief voor dagbestedingsactiviteiten. In een buurtsuper kan iemand met een persoonsgebonden budget (PGB) of AWBZ-indicatie aan de slag in een reguliere werkomgeving. Ze worden 'meewerkers' genoemd hun individuele traject staat centraal. Samen met de lokale bedrijfsleider en de eigen pedagoog van Support & Co stelt elke meewerker zijn eigen doelen vast. Doelstellingen variëren van het eigen maken van hele concrete taken tot handhaving van een behaald niveau

Woonfoyers Nederland
info@woonfoyersnederland.nl
Woonfoyers Nederland is een erkend leerbedrijf.